Spoštovani starši.

 

V mesecu februarju bomo začeli z okvirnim oblikovanjem oddelkov za novo šolsko leto 2020/2021.

Če je Vaš otrok že vključen v vrtec, pa bi ga želeli z novim šolskim letom premestiti v drugi vrtec, vas prosimo, da nam to sporočite najkasneje do 24. januarja, 2020.

Vaše želje bodo upoštevane v skladu z možnostmi.

O tem, ali je vaši želji po premestitvi možno ugoditi, boste pisno obveščeni v februarju, 2020. V kolikor premestitve ne želite oziroma želje po premestitvi ne sporočite do predpisanega roka, ostane otrok v istem vrtcu.

Obrazec o premestitvi prejmete pri strokovnih delavkah.

Pisne spremembe »IZJAVA STARŠEV« oddate v tajništvu šole,  od 7. 30 do 14. 30 ure, lahko jih pošljete po pošti. Hvala za sodelovanje.

IZJAVA

 

 

Karmen Mekota,                                                                                                                                  Vlasta Baraga, l. r.

svetovalna delavka                                                                                                                              ravnateljica