Spoštovani straši,
obveščamo vas, da so se na podlagi sklepa številka 602-13/2023 o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Mestne občine Koper, z dne 25. 01. 2024, spremenile cene programov v javnih vrtcih Mestne občine Koper.