Spoštovani starši,

v mesecu februarju 2024 bomo začeli z okvirnim oblikovanjem oddelkov za novo šolsko leto 2024/2025.
Če želite vašega otroka, ki je že vpisan v naš vrtec, z novim šolskim letom premestiti v drugi vrtec, nam to sporočite najkasneje do ponedeljka, 29. januarja 2024. Vaše želje bodo upoštevane v skladu z možnostmi. O tem, ali je vaši želji po premestitvi možno ugoditi, boste pisno obveščeni do konca februarja 2024.

V kolikor premestitve ne želite oziroma želje po premestitvi ne sporočite do predpisanega otroka, ostane otrok v istem vrtcu.

Obrazec IZJAVA ZA PREMESTITEV dobite na spletni strani vrtca ali
prevzamete v tajništvu šole in vrtca, ki je na OŠ Oskarja Kovačiča Škofije (v času uradnih ur).
V kolikor ste izjavo v tem šolskem letu že oddali, je ni potrebno ponovno oddajati.

 

Karmen Mekota,
Pomočnica ravnateljice