Otroci skupine metuljev so se prizkusili v hitrem pobiranju žogic.
Premagovanju različnih ovir na poligonu. Ugotovili smo, da so zelo vztrajni.