Spoštovani starši,

v februarju 2023 bomo začeli z okvirnim oblikovanjem oddelkov za novo šolsko leto 2023/2024.

 

Če želite vašega otroka, ki je v vrtec že vključen, z novim šolskim letom premestiti v drugi vrtec, vas prosimo, da nam to sporočite najkasneje do 26. januarja 2023. Vaše želje bodo upoštevane v skladu z možnostmi.

 

O tem, ali je vaši želji po premestitvi možno ugoditi, boste obveščeni do 28. 2. 2023. V kolikor premestitve ne želite oziroma želje po premestitvi ne sporočite do predpisanega roka, ostane otrok v istem vrtcu.

 

Pisne spremembe – IZJAVE urejate v tajništvu šole in vrtca (v dvorani Burja) v času uradnih ur, od 8. do 14. ure, ali po dogovoru v drugih terminih. Obrazce prevzamete in oddate tajnici.

 

Hvala za sodelovanje.

 

Karmen Mekota,                                                                                                 Vlasta Urška Baraga,                            pomočnica v.d.ravnateljice                                                                                  v.d.ravnateljice