Spoštovani starši, v prilogi vam posredujemo pismo ministra za zdravje Danijela Bešič Loredana.

– priloga: Obvestilo staršem