Spoštovani straši,

v sredo, 19. 1. 2022, so stopile v veljavo spremembe Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19. Posredujem vam izvleček navodil:

  • V primeru, ko je potrjen en primer okužbe s PCR v oddelku, se morajo učenci v obdobju sedmih dni od visoko rizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli, zato da spremljamo širitev okužbe. Otroci, ki so imeli visokorizični stik v vzgojno-izobraževalnem zavodu, gredo v karanteno takrat, kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih otrok v roku 14 dni.

Predšolski otroci ob posamezni potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku torej ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visokorizičnega stika v VIZ. Če ima predšolski otrok visokorizični kontakt izven VIZ, je napoten v karanteno na domu skladno s splošnimi postopki (https://www.nijz.si/karantena). ü Priporočamo samotestiranje na domu za predšolske otroke iz oddelka s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 za čas trajanja predvidene 7-dnevne karantene na domu. Vsakodnevno samotestiranje se predlaga tudi, če je v oddelku v času svoje kužnosti poučeval zaposleni v VIZ s potrjeno okužbo, ki je bil skupaj s predšolskimi otroci v oddelku več kot 15 minut.

Tako je zelo pomembno, da nas redno obveščate o zdravstvenem stanju vašega otroka in ali je njegova bolezen povezana s covid-19. Le tako bomo lahko spremljali stopnjo okuženosti

Prav tako je še vedno OBVEZNA NOŠNJA MASK v notranjih prostorih vrtca in od vseh staršev pričakujemo, da to tudi upoštevate.

V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci. Če je pri otroku opažen kakršen koli znak obolelosti, naj ostane doma. Posvetujte se s svojim zdravnikom.

 

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi poskrbeli, da se bodo naši otroci lahko čim bolj varno in zdravo bivali v vrtcu. V upanju, da preprečimo širjenje okužb, vas lepo prosim, da upoštevate vsa navodila in spremljate spletno stran NIJZ (vzgoja in izobraževanje).

 

Z lepimi pozdravi.
Ravnateljica, Vlasta Urška Baraga