Spoštovani starši!

 

Po odločitvi vlade, da se v državi zapre javno življenje v celoti v času od 1. do predvidoma 9. aprila 2021, vas obveščamo, da bomo v vrtcu Škofije izvajali le nujno varstvo za otroke, katerih oba starša oz. starš (samohranilec) delajo v kritični infrastrukturi (vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, policija, vojska, civilna zaščita, prehrana, energetika …). Potrdilo delodajalca za oba starše oz. za starša samohranilca je obvezna priloga k spletni prijavi, ki bo ponovno preko vrtca Koper. Povezava bo objavljena jutri. Obvezno napišite tudi ure, ko bo vaš otrok potreboval nujno varstvo.

 

V vrtec lahko vključite le popolnoma zdravega otroka.

 

Vpišete otroka za čas od 1. 4. do 9. 4. 2021. Otroke bom združevali v »mehurčke« v skladu z navodili MIZŠ in NIJZ.

 

Morebitna nova obvestila s strani ministrstva bomo objavili na spletu.

 

Želimo vam lepe, mirne in zdrave praznike.

 

 

Ravnateljica

 

Vlasta Urška Baraga