Obveščamo vas, da je Vlada RS dne 10. 3. 2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih do 19. marca 2021.
Izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bo potekal enako kot v tem tednu.

Podrobnosti si lahko preberete v naslednjih dokumentih:

12185_Okrožnica_od_15-3-2021

Navodilo_vodstvu_viz_ob_sumu_ali_potrjenem_primeru_v_zavodu_v.5