Spoštovani starši.

 

V mesecu februarju bomo začeli z okvirnim oblikovanjem oddelkov za novo šolsko leto 2021/2022.

 

Če je Vaš otrok že vključen v vrtec, pa bi ga želeli z novim šolskim letom premestiti v drugi vrtec, vas prosimo, da nam to sporočite najkasneje do 25. januarja, 2021.

 

Vaše želje bodo upoštevane v skladu z možnostmi.

 

O tem, ali je vaši želji po premestitvi možno ugoditi, boste pisno obveščeni v februarju, 2020. V kolikor premestitve ne želite oziroma želje po premestitvi ne sporočite do predpisanega roka, ostane otrok v istem vrtcu.

 

Obrazec o premestitvi prejmete pri strokovnih delavkah.

Pisne spremembe »IZJAVA STARŠEV« oddate v tajništvu šole,  od 8. 00 do 14. 30 ure, lahko jih pošljete po pošti. Hvala za sodelovanje.

IZJAVA

 

 

Karmen Mekota,                                                                   Vlasta Baraga, l. r.

svetovalna delavka                                                                ravnateljica