PROTOKOL SPREJEMANJA IN ODDAJE OTROK V VRTCU, KI VELJA OD 1.9.2020

1. PRIHOD OTROK V VRTEC: Otroke pripeljite v vrtec najkasneje do 8.30. Le tako boste otroku omogočili uspešno vključitev v delo skupine, ostalim otrokom pa nemoteno izvajanje dejavnosti.

2. VRTČEVSKI VHODI:

 Starši otrok iz skupin Polži, Čebele, Pike in Metulji vstopate v vrtčevske prostore skozi vhod matične skupine.

Otroci skupin RIBE in ŽABE vstopajo samo skozi spodnji vhod novega dela vrtca. Otroci skupin MRAVLJE in SOVE vstopajo skozi zgornji vhod novega vrtca. Sprehajanje po vrtcu staršem in zunanjim obiskovalcem ni dovoljeno, razen na povabilo strokovnega delavca.

Otrok mora ob vstopu v vrtec imeti podpisano izjavo o zdravstvenem stanju. Brez te izjave ga strokovne delavke ne bodo sprejele. Izjavo morate podpisati pred prvo predajo (od 1.9.2020 dalje),  otroka oz. najkasneje ob predaji otroka strokovni delavki.

Izjava je objavljena na spletni strani. Dobite jo lahko tudi pri vaši strokovni delavki.

3. ZDRAV OTROK: Vaša dolžnost in obveza je, da v vrtec pripeljete ZDRAVEGA OTROKA. Če strokovna delavka opazi, da so pri otroku bolezenski znaki (npr. vročina, bruhanje …), vas bo poklicala. V tem primeru morate priti po otroka v najkrajšem možnem času.

4. PROTOKOL RAVNANJA PO SMERNICAH NIJZ: V vrtec starši z otroki vstopate upoštevajoč varnostno razdaljo (min. 1. 5 m). Starši morate imeti obvezno zaščitno opremo – maske (svoje maske). BREZ MASKE NI DOVOLJENO VSTOPANJE V VRTČEVSKE PREDPROSTORE, GARDEROBE. Ob vhodu bodo nameščena razkužila in ob vstopu  in izhodu si razkužite roke.

  • Otroke prvega starostnega obdobja ( v starem delu vrtca) preobujete in preoblečete svoje otroke starši in ga nato v garderobi oddate strokovni delavki. Prepovedano je vstopanje v igralnice! V igralnico lahko vstopate le po dogovoru s strokovno delavko  (uvajanje otroka).
  • Starši otrok drugega starostnega obdobja (novi del vrtca)poskrbite, da se otrok preobuje in preobleče in počakate, ga s pogledom spremljate, dokler sam ne vstopi v igralnico. Starši v igralnico ne vstopate, s pogledom spremljate otroka dokler niste prepričani, da je v igralnici.

UVAJALNI MESEC: v uvajalnem obdobju prihajajo otroci s starši v vrtec v dogovoru z vzgojiteljico. Število staršev v igralnici je omejeno (največ 4), glede na predhodni razpored. Po odhodu staršev strokovne delavke opravijo dezinfekcijo igralnice, šele nato lahko vstopijo drugi starši.

OBVEZNO MORATE IMETI MASKO. Brez maske v skupino in igralnico ne smete vstopati. Pred vstopom in po izstopu iz igralnice si morate razkužiti roke.

NAVODILA STROKOVNIH DELAVK MORATE UPOŠTEVATI!

5. REZERVNA OBLAČILA: vsak otrok MORA imeti v vrtcu rezervna oblačila in vrečko za shranjevanje umazanih oblačil.  Vrečko z umazanim perilom dnevno odnešate domov.

6. IGRAČE: v vrtcu igrače od doma niso dovoljene, izjemoma ima lahko otrok »ninico« (če brez nje ne more zaspati), ki jo bo strokovna delavka dala otroku tik pred spanjem. »Ninico« starši pustite v otrokovi košarici v garderobi.

7. ROJSTNI DNEVI: Če starši ob otrokovem rojstnem dnevu želite obdariti druge otroke v skupini, lahko prinesete manjše darilce za posameznega otroka (npr. čokoladica za vsakega posameznega otroka, lizika, paketek piškotov …). Darilca prinesite v vrtec najmanj tri dni pred otrokovim rojstnim dnevom, jih predate strokovni delavki, ki jih bo nato razdelila na dan, ko bo otrok praznoval.

Vemo, da je pred nami posebno leto, zato je še posebej pomembno, da se pravil držimo VSI in tako prispevamo k boljšemu počutju in zdravju vseh udeležencev v vrtcu.

Hvala vam za sodelovanje.

Karmen Mekota,                                                             Vlasta Urška Baraga,

pomočnica ravnateljice                                           ravnateljica