Spoštovani starši!

 

Po dolgih tednih izrednih razmer vrtec znova odpira svoja vrata. V vrtec naj bi prišli le otroci, ki nujno potrebujejo varstvo zaradi službenih obveznosti staršev. Starši otrok, ki vrtca v maju ne bodo obiskovali, bodo oproščeni plačila vrtca. Navodila glede dela v juniju še sledijo.

Z 18. majem pričnemo z delom v spremenjenih razmerah in ob upoštevanju varnostnih ukrepov.

Delo v skupinah bo organizirano tako, da bo v skupinah prvega starostnega obdobja (torej do treh let) največ osem otrok, v drugem starostnem obdobju do 10 otrok. V kolikor bo potreba po varstvu večja, bomo morali organizirati delo tudi v prostorih šole. Predvidoma se bodo oblikovale nove skupine.

Starši, ki potrebujete varstvo za otroka se morate v naprej najaviti. Najave se bodo zbirale tedensko. Zato vas prosim, da nam najkasneje do srede, 13. 5. 2020, sporočite prisotnost vašega otroka v tednu od 18. 5. do 22. 5. 2020.  Prijavnica je na spletni strani vrtca. Dobite pa jo lahko tudi v tajništvu šole.

Tudi v prihodnjih tednih (do preklica zaradi normalizacije življenja) se bo potrebno tedensko prijaviti in sicer vsak teden do petka zjutraj na mail o-okskofije.ko@guest.arnes.si Število otrok bomo morali tedensko sporočati na ministrstvo. Od vaših točnih prijav je odvisna tudi uspešna organizacija dela v vrtcu in zagotavljanje čim bolj varnih pogojev za njihovo bivanje.

Kako ravnati ob vstopu v vrtec?

Pred prvim prihodom v vrtec izpolnite in podpišite priloženo izjavo o zdravju vašega otroka.  Brez izjave vas ne smemo sprejeti. Izjava je na spletni strani. Dobite jo lahko tudi v garderobah vrtca.

V vrtec vstopate z masko, roke si razkužite takoj na vhodu. Otroka predate strokovni delavki. V igralnici si umije roke. Otrok  naj ima s seboj plastično vrečko, v katero lahko damo umazana in morda mokra oblačila za pranje doma.

Ker bodo veliko zunaj, naj imajo otroci s seboj ustrezna pokrivala, primerna obutev. Oblačila naj bodo brez posebnih dodatkov (npr. bleščice).

Vzgojitelji nosijo masko samo v stikih s starši, pri delu z otroki jih nimajo, saj bi to predstavljalo prevelik stres predvsem mlajšim otrokom.

Otroci naj ne nosijo v vrtec svojih igrač ali knjig, rezervna oblačila naj bodo v zaprti torbi  v garderobi. Mlajši otroci, ki potrebujejo dudo ali ninico za spanje, pustijo to v omarici in jo dobijo le v času spanja.

Poskrbeli bomo za higieno prostorov, sredstev, na voljo bodo le igrače, ki so pralne in jih lahko tudi razkužimo. Poskrbljeno bo za redno in temeljito zračenje po smernicah NIJZ ter za redno in dosledno umivanje rok.

V slučaju, če otrok med bivanjem v vrtcu zboli, morate starši priti ponj čim prej. Če otrok zboli za Covid 19, nas OBVEZNO obvestite o tem, da izvedemo vse nujne ukrepe, od dezinfekcije prostorov do takojšnega obvestila vsem staršem in pristojnim službam.

Starši, ki želite otroka izpisati iz vrtca (šoloobvezni otroci), lahko to storite 15 dni pred nameravanim izpisom. Ostali le napišite, kako bo vaš otrok prisoten v vrtcu v poletnih mesecih (julij, avgust). Obrazec je na spletu.

Strokovno osebje vrtca se bo po najboljših močeh potrudilo, da bo bivanje vašega otroka v vrtcu prijetno in varno. Ob ponovnem prilagajanju na vrtec pa bomo vsi skupaj potrebovali čas, da se na nove pogoje dela prilagodimo.

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo. Na svidenje.