• TETA ANGELA

Starš vpraša otroka: »Poznaš teto Angelo?«

Otrok odgovori: »Ne!«

Starš nadaljuje: » Teta Angela vedno dela tako!« Maha z rokami, kot da ima krila. Zdaj tudi otrok maha z rokami. Medtem ko starš še vedno maha z rokami otroka vpraša:» Poznaš teto Angelo?«

Otrok odgovori: »Ne!«

Nato starš dodaja poljubne gibe.

Otrok ponavlja za njim, dokler zaradi smeha ne moreta nadaljevati igre. Mlajši otroci izvajajo vsak gib posamezno.

 

  • S KOLESOM NAOKROG, MLAJŠI SEVEDA S POGANJALCI 

Ne pozabi na čelado.

 

 


 

  • ŽIVALSKA TELOVADBA

 

  • IGRE Z ŽOGO

Skupaj s starši se igraj z žogo. Žogo lahko: kotalite, podajate, brcate, nosite, ciljate, vodite,…

 

 


 

  • SPREHOD S STARŠI V NARAVO (travnik, bližnji gozd)

Otroci naj hodijo po neravnem terenu in premagujejo naravne ovire.