Spoštovani starši,
ponovno beležimo velik zaostanek pri poravnavanju vaših obveznosti do šole in vrtca. Kot šola smo zavezani k rednemu izpolnjevanju svojih finančnih obveznosti do delavcev in dobaviteljev. Žal to le težko uresničujemo, ker nimamo tekočega priliva za vaše strani. Tako prosim vse, da zapadle obveznosti poravnate in s tem prihranite dodatne težave nam in tudi vam, saj se ne bi radi posluževali izterjav preko sodišča in dodatnim finančnim obveznostim. Hvala za razumevanje in sodelovanje.

v. d. ravnateljica
Vlasta Urška Baraga