Tudi v naslednjem tednu vrtec obratuje normalno. Upoštevati pa je potrebno še naprej ža do sedaj veljavne varnostne ukrepe. Starši v vrtec vstopate le do garderob. Otroka predate strokovni osebi na vratih igralnice. V igralnice NE vstopate.  Otroci skupin MRAVLJE in SOVE gredo iz garderobe do igralnice sami. Starši čez jedilnico NE hodite. Ko se nahajate v prostorih vrtca, je nošenje MASK obvezno. Če tega ne boste upoštevali, bomo morali ukrepati in v skrajnem primeru tudi predati inšpektoratu.

Nošenje mask za strokovno osebje vrtca je pri neposrednem delu z otroki v skupini priporočljivo, ni pa obvezno. Za delavce vrtca je nošenje mask izven skupine obvezno.

 

Vrtčevske skupine se  med seboj ne mešajo. Ta ukrep se upošteva tudi na vrtčevskem igrišču.

Zadrževanje staršev in otrok na vrtčevskem igrišču in igrali NI DOVOLJENO.

 

KO OTROKA PREVZAMETE V MATIČNI SKUPINI, TUDI ZAPUSTITE PROSTORE VRTCA.

 

V vrtec pripeljite le popolnoma zdravega otroka. Če otrok zboli in ostane doma, prosimo, da nam sporočite ali je njegova odsotnost povezana s COVID ali ne? Prav tako nam sporočite ali ste vi oz. otrok bili v stiku s COVID pozitivno osebo, če je kdo v družini COVID pozitiven, da bomo vedeli, kako ukrepati. HVALA.

 

Pa še glede plačila vrtca v času od 26. do 29. januarja 2021, ko smo bili v rdeči regiji in so bili vrtci odprti. Včeraj smo prejeli spodnje obvestilo ministrstva. To velja tudi sedaj, saj so vrtci odprti.

 

Starši, ki otroka niso pripeljali v vrtec, ki ima sedež v rdeči regiji, ki je bil od 26.1.2021 dalje odprt, niso opravičeni do oprostitve plačila vrtca, državni proračun izpada plačil staršev ne krije, RAZEN, če je razlog za odsotnost otroka odrejena karantena. Odsotnost iz razloga odrejene karantene pomeni, da so starši za dneve te odsotnosti oproščeni plačila.

 

Obrazložitev:

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (v nadaljevanju: ZIUOPDVE; Uradni list RS, št. 175/20) v 126. členu določa obseg in postopek uveljavljanja sredstev iz državnega proračuna za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo. V skladu s 126. členom ZIUOPDVE se javnim in zasebnim vrtcem s koncesijo iz proračuna Republike Slovenije krije izpad plačil staršev za dneve odsotnosti, ko otroci niso obiskovali vrtca, ker je bil vrtec zaprt in sicer v višini znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (Ur.l.RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP) je v 102. členu določil, da so starši, katerih otroci od 1. oktobra 2020 ne obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene, za dneve odsotnosti otroka iz vrtca oproščeni plačila za vrtec.

 

Hvala vam in lep pozdrav.

Ravnateljica, Vlasta Urška Baraga